Vampire knight

41-р бүлэг - Артемис


Кросс академид өдрийн ба шөнийн гэж хоёр анги байдаг... Нар жаргаж, өдрийн ангийхан дотуур байрандаа орох үед шөний ангийнхны хичээл эхэлнэ.. Кросс Юүки болон Кирюү Зэро нар бол сургуулийн хамгаалагчид. Тэр хоёр, сургуулийн том нууц болох: Шөнийн ангийхан бүхэлдээ цус сорогчид гэдгийг өдрийн ангийнхнаас нуух ажлыг хийдэг...
Талархал Acid, Somic
Огноо 2017/06/08

Уншиж эхлэх!

(бичгэн дээр дарах эсвэл → товчлуурыг дарж болно)