Naruto Movie 1

Дугаар
Талархал
Шинэчлэгдсэн
7-р бүлэг (Хавар- төгсгөл)
1-р салаа
2017/03/15
6-р бүлэг (Долоон өнгөт хүсэл)
1-р салаа
2017/03/15
5-р бүлэг (Юкиэгийн шийдвэр)
1-р салаа
2017/03/15
4-р бүлэг (Битгий уйл)
1-р салаа
2017/03/15
3-р бүлэг (Хагалшгүй зүрх сэтгэл)
1-р салаа
2017/03/15
2-р бүлэг (Цасны нинжа нар гарч ирсэн нь)
1-р салаа
2017/03/15
1-р бүлэг (Гүнжийн орголт)
1-р салаа
2017/03/15
0-р бүлэг (Эхлэл)
1-р салаа
2017/03/15
Feedback