Monster Soul

Дугаар
Талархал
Шинэчлэгдсэн
9-р бүлэг (Нэмэлт бүлэг)
1-р салаа
2017/07/28
8-р бүлэг (Сүнс)
1-р салаа
2017/07/28
7-р бүлэг (Зөөлөн зэвсэг)
1-р салаа
2017/07/28
6-р бүлэг (Тамын 1-р дүүрэг)
1-р салаа
2017/07/28
5-р бүлэг (Хелта уралдаан)
1-р салаа
2017/07/28
4-р бүлэг (Нэмэлт бүлэг)
1-р салаа
2017/07/28
3-р бүлэг (Хүч чадал бүгдийг өөрчилж чадна!)
1-р салаа
2017/07/28
2-р бүлэг (Mангасын бослого)
1-р салаа
2017/07/28
1-р бүлэг (Блэк Эйрс гарч ирсэн нь!)
1-р салаа
2017/07/28
Feedback