Judge

Дугаар
Талархал
Шинэчлэгдсэн
26-р бүлэг (Дахин нэгдэл)
Snow Blue, Nuuts Noyn
2017/08/30
25-р бүлэг (Сүүлийн шүүлт)
Snow Blue, Nuuts Noyn
2017/08/26
24-р бүлэг (Дөрөв дэхь шүүлт)
Snow Blue, Nuuts Noyn
2017/08/19
23-р бүлэг (Хамтарсан хариуцлага)
Snow Blue, Nuuts Noyn
2017/08/15
22-р бүлэг (Энгийн хүчин зүйл)
Snow Blue, Nuuts Noyn
2017/08/13
21-р бүлэг (Гурван сэжигтэн)
Snow Blue, Nuuts Noyn
2017/08/09
20-р бүлэг (Чухал нотлох баримт)
Snow Blue, Nuuts Noyn
2017/08/05
19-р бүлэг (Хагарал)
Snow Blue
2017/08/02
18-р бүлэг (Цаазын хугацаа)
Snow Blue
2017/08/01
17-р бүлэг (Дахин нэг шүүлт)
Atagu, Danzii
2017/04/02
16-р бүлэг (Орголт)
Atagu, Danzii
2017/04/02
15-р бүлэг (Шударга бус шүүлт)
Бөлбөө, Secret Ghost
2017/04/02
14-р бүлэг (Хэргээ хүлээсэн нь)
Бөлбөө, Secret Ghost
2017/04/02
13-р бүлэг (Гэрчийн мэдүүлэг)
Бөлбөө, Secret Ghost
2017/04/02
12-р бүлэг (Хоёрдахь шүүлт)
Бөлбөө, Secret Ghost
2017/04/02
11-р бүлэг (Үхлийн сонголт)
Karen, Somic
2017/04/02
10-р бүлэг (Гэрч)
Vampy, Cibo
2017/04/02
9-р бүлэг (Хуйвалдаан)
Vampy, Cibo
2017/04/02
8-р бүлэг (Цаазын ял руу эргэсэн нь)
Vampy, Cibo
2017/04/02
7-р бүлэг (Ял оноолт)
Vampy, Cibo
2017/04/02
6-р бүлэг (Урвалт)
Vampy, Cibo
2017/04/02
5-р бүлэг (Эхний шүүлт)
Vampy, Cibo
2017/04/02
4-р бүлэг (Өөрөө өөрийгөө түгжсэн хүү)
Vampy, Cibo
2017/04/02
3-р бүлэг (Шүүгдэгчид)
3-р салаа
2017/04/02
2-р бүлэг (Хорилт)
3-р салаа
2017/04/02
1-р бүлэг (Сорилт)
3-р салаа
2017/04/02
Feedback