Horror mansion

Дугаар
Талархал
Шинэчлэгдсэн
31-р бүлэг (Юмэко (Ханазоногийн халхавч))
Bayarkhuu
2016/02/24
30-р бүлэг (Шавж)
Danzii
2017/08/01
29-р бүлэг (Эхний галт тэрэг)
Danzii
2017/08/01
28-р бүлэг (Гүнтэн Кэвин 3 (Төрөлт))
Danzii
2017/08/01
27-р бүлэг (Хүн-тэсрэх бөмбөг)
Danzii
2017/08/01
26-р бүлэг (Харилцаа холбоо 2)
Danzii
2017/08/01
25-р бүлэг (Захиа)
Danzii
2017/08/01
24-р бүлэг (Анхны хайр)
Danzii
2017/08/01
23-р бүлэг (Чөтгөрийн хүүхэд)
Danzii
2017/08/01
22-р бүлэг (Алга болсон толгойнуудын нууц Сүүлийн хэсэг)
Danzii, Atagu
2017/08/01
21-р бүлэг (Алга болсон толгойнуудын нууц 2-р хэсэг)
Danzii, Atagu
2017/08/01
20-р бүлэг (Алга болсон толгойнуудын нууц 1-р хэсэг)
Danzii, Atagu
2017/08/01
19-р бүлэг (Шидэт бөмбөг)
Danzii
2017/08/01
18-р бүлэг (Ой санамжийн доголдол)
Vampy
2017/08/01
17-р бүлэг (Бал сар)
Kokoro
2017/08/01
16-р бүлэг (Хуурцаг)
Kokoro, Vampy
2017/08/01
15-р бүлэг (Бүдэг бадаг)
Kokoro, Vampy
2017/08/01
14-р бүлэг (Шулам Мирэнэ)
Vampy
2017/08/01
13-р бүлэг (Count Kevin 2: 2-р хэсэг)
Vampy
2017/08/01
12-р бүлэг (Count Kevin 2: 1-р хэсэг)
Vampy
2017/08/01
11-р бүлэг (Амлалт)
3-р салаа
2017/08/01
10-р бүлэг (Махан бөмбөг)
3-р салаа
2017/08/01
9-р бүлэг (Хараагдсан ус- 3)
3-р салаа
2017/08/01
8-р бүлэг (Хараагдсан ус- 2)
3-р салаа
2017/08/01
7-р бүлэг (Хараагдсан ус)
3-р салаа
2017/08/01
6-р бүлэг (Кевин-ийг тоол)
3-р салаа
2017/08/01
5-р бүлэг (Чамтай ойр)
3-р салаа
2017/08/01
4-р бүлэг (Цахилгаан шат)
3-р салаа
2017/08/01
3-р бүлэг (Мегүми-чан)
3-р салаа
2017/08/01
2-р бүлэг (Аалзнууд)
3-р салаа
2017/08/01
1-р бүлэг (Харилцаа)
3-р салаа
2017/08/01
Feedback