Gunslinger girl

1-р бүлэг - Диваажинг ажиглах нь


Хэнрэиттагийн гэр бүл нь хэрцгийгээр алуулахад Хэнрэитта ганцаараа амьд үлдэж чадсан. Хэдийгээр амьд үлдсэн ч тэрний бие, сэтгэл санаа аль алин нь хэдэн хэсэг тасчуулсан байсан боловч Засгийн Газрын удирдлаган дор ажилладаг Нийгмийн Халамжийн Товчоо түүнийг авч оюун ухааныг нь арчин Засгийн Газрын бохир ажлаа хийлгэдэг алуурчин болгоно. Гэхдээ тэр ганцаараа байсангүй. Тэрэнтэй хамт өшөө олон охин байдаг боловч бүгд өөр өөрийн гэсэн үзэл бодол ой санамжтай. Хэдийгээр тэдний ой санамжийг арчсан ч тэд хайр гэж юу байдгийг бүрэн мартаагүй байгаа.
Талархал 9-р салаа
Огноо 2017/03/30

Уншиж эхлэх!

(бичгэн дээр дарах эсвэл → товчлуурыг дарж болно)