Death note

Дугаар
Талархал
Шинэчлэгдсэн
39-р бүлэг (Хагацал)
Cibo, Jescar, 003
2011/10/22
38-р бүлэг (Цохилт)
Cibo, Tearcollector, 003
2011/02/27
37-р бүлэг (8 хүн)
Cibo, Tearcollector, 003
2011/02/05
36-р бүлэг (Эцэг хүү)
Cibo, Tearcollector, 003
2010/12/13
35-р бүлэг (Хоосон цаас)
Cibo, Jescar, 003
2010/10/16
34-р бүлэг (Галруу орох)
Cibo, Jescar, 003
2010/12/13
33-р бүлэг (Нүүдэл)
12-р салаа, 13-р салаа
2010/06/29
32-р бүлэг (Мөрий)
12-р салаа, 13-р салаа
2010/06/29
31-р бүлэг (Амархан)
12-р салаа, 13-р салаа
2010/06/10
30-р бүлэг (Тэсрэх бөмбөг)
1-р салаа
2010/03/31
29-р бүлэг (Зэвсэг)
12-р салаа, 13-р салаа
2010/03/31
28-р бүлэг (Шийдвэр)
12-р салаа, 13-р салаа
2010/03/31
27-р бүлэг (Хайр)
13-р салаа
2010/02/24
26-р бүлэг (Reversal)
13-р салаа
2010/02/24
25-р бүлэг (Тэнэглэл)
1-р салаа
2010/02/24
24-р бүлэг (Бамбай)
1-р салаа
2010/02/24
23-р бүлэг (Солиорол)
1-р салаа
2010/02/24
22-р бүлэг (Азгүйтэл)
1-р салаа
2010/02/24
21-р бүлэг (Эсрэгээр нь)
1-р салаа
2010/02/24
20-р бүлэг (р бүлэг)
1-р салаа
2010/02/24
19-р бүлэг (Доромжлол)
1-р салаа
2010/02/24
18-р бүлэг (Цоо ширтсэн харц)
1-р салаа
2010/02/24
17-р бүлэг (Хог)
1-р салаа
2010/02/24
16-р бүлэг (Дээрээс уруудах)
1-р салаа
2010/02/24
15-р бүлэг (Утас)
1-р салаа
2010/02/24
14-р бүлэг (Сэтгэлийг татсан нь)
1-р салаа
2010/02/24
13-р бүлэг (Countdown)
1-р салаа
2010/02/24
12-р бүлэг (Бурхан)
1-р салаа
2010/02/24
11-р бүлэг (Нэг)
1-р салаа
2010/02/24
10-р бүлэг (Зангилаа)
1-р салаа
2010/02/24
9-р бүлэг (Нүх)
1-р салаа
2010/02/24
8-р бүлэг (Эмэгтэй)
1-р салаа
2010/02/24
7-р бүлэг (Бай)
1-р салаа
2010/02/24
6-р бүлэг (Хяналт)
1-р салаа
2010/02/24
5-р бүлэг (Нүд)
1-р салаа
2010/02/24
4-р бүлэг (Цахилгаан гүйдэл)
1-р салаа
2010/02/24
3-р бүлэг (Гэр бүл)
1-р салаа
2010/02/24
2-р бүлэг (L)
1-р салаа
2010/02/24
1-р бүлэг (Уйтгар)
1-р салаа
2010/02/24
Feedback