Death note

Дугаар
Талархал
Шинэчлэгдсэн
39-р бүлэг (Хагацал)
Cibo, Jescar, 003
2011/10/22
38-р бүлэг (Цохилт)
Cibo, Tearcollector, 003
2017/04/02
37-р бүлэг (8 хүн)
Cibo, Tearcollector, 003
2017/04/02
36-р бүлэг (Эцэг хүү)
Cibo, Tearcollector, 003
2017/04/02
35-р бүлэг (Хоосон цаас)
Cibo, Jescar, 003
2017/04/02
34-р бүлэг (Галруу орох)
Cibo, Jescar, 003
2017/04/02
33-р бүлэг (Нүүдэл)
12-р салаа, 13-р салаа
2017/04/02
32-р бүлэг (Мөрий)
12-р салаа, 13-р салаа
2017/04/02
31-р бүлэг (Амархан)
12-р салаа, 13-р салаа
2017/04/02
30-р бүлэг (Тэсрэх бөмбөг)
1-р салаа
2017/04/02
29-р бүлэг (Зэвсэг)
12-р салаа, 13-р салаа
2017/04/02
28-р бүлэг (Шийдвэр)
12-р салаа, 13-р салаа
2017/04/02
27-р бүлэг (Хайр)
13-р салаа
2017/04/02
26-р бүлэг (Reversal)
13-р салаа
2017/04/02
25-р бүлэг (Тэнэглэл)
1-р салаа
2017/04/02
24-р бүлэг (Бамбай)
1-р салаа
2017/04/02
23-р бүлэг (Солиорол)
1-р салаа
2017/04/02
22-р бүлэг (Азгүйтэл)
1-р салаа
2017/04/02
21-р бүлэг (Эсрэгээр нь)
1-р салаа
2017/04/02
20-р бүлэг (р бүлэг)
1-р салаа
2017/04/02
19-р бүлэг (Доромжлол)
1-р салаа
2017/04/02
18-р бүлэг (Цоо ширтсэн харц)
1-р салаа
2017/04/02
17-р бүлэг (Хог)
1-р салаа
2017/04/02
16-р бүлэг (Дээрээс уруудах)
1-р салаа
2017/04/02
15-р бүлэг (Утас)
1-р салаа
2017/04/02
14-р бүлэг (Сэтгэлийг татсан нь)
1-р салаа
2017/04/02
13-р бүлэг (Countdown)
1-р салаа
2017/04/02
12-р бүлэг (Бурхан)
1-р салаа
2017/04/02
11-р бүлэг (Нэг)
1-р салаа
2017/04/02
10-р бүлэг (Зангилаа)
1-р салаа
2017/04/02
9-р бүлэг (Нүх)
1-р салаа
2017/04/02
8-р бүлэг (Эмэгтэй)
1-р салаа
2017/04/02
7-р бүлэг (Бай)
1-р салаа
2017/04/02
6-р бүлэг (Хяналт)
1-р салаа
2017/04/02
5-р бүлэг (Нүд)
1-р салаа
2017/04/02
4-р бүлэг (Цахилгаан гүйдэл)
1-р салаа
2017/04/02
3-р бүлэг (Гэр бүл)
1-р салаа
2017/04/02
2-р бүлэг (L)
1-р салаа
2017/04/02
1-р бүлэг (Уйтгар)
1-р салаа
2017/04/02
Feedback