Bamboo blade

1-р бүлэг - Ахлах сургуулийн охин ба түүний хулсан шүүр


Кендогийн багш Кожиро ганцаараа амьдардаг. Яг тэрний мөнгөгүй болох үед нь сэнпай нь түүнийг хоолонд урьж тэрний амьдралыг өөрчлөхөөр санал тавина... Тэр санал нь 2 сургуулийн хоорондох охидын кендогийн тэмцээн байлаа. Гэхдээ тэрэнд охид байхгүй болохоор шинэ охид хайж эхэлнэ. Тамаки гэдэг нэгэн охиныг харснаар тэр өөрийгөө ахлах сургуульд ямар байснаа санаж амьдралаа арай өөрөөр үргэлжлүүлнэ...
Талархал 9-р салаа
Огноо 2017/03/15

Уншиж эхлэх!

(бичгэн дээр дарах эсвэл → товчлуурыг дарж болно)