Baka

0-р бүлэг - Тэнэг


Тэнэг! Тэнэг! Тэнэг! Тэнэг! Тэнэг! Тэнэг! Тэнэг! Тэнэг! Тэнэг! Тэнэг! Тэнэг! Тэнэг! Тэнэг! Тэнэг! Тэнэг! Тэнэг! Тэнэг! Тэнэг! Тэнэг! Тэнэг! Тэнэг! Тэнэг! Тэнэг! Тэнэг!
Талархал 003, Vampy
Огноо 2010/12/22

Уншиж эхлэх!

(бичгэн дээр дарах эсвэл → товчлуурыг дарж болно)