Witch Hunter

Дугаар
Талархал
Шинэчлэгдсэн
52-р бүлэг (Алга болсон болон үлдсэн хаан)
Snow Blue, Kumiko
1 хоногийн өмнө
51-р бүлэг (Гэрээ салалт)
Snow Blue, Kumiko
4 хоногийн өмнө
50-р бүлэг (Нэгний хүсэл)
Snow Blue, Kumiko
2020/06/06
49-р бүлэг (Эргэн ирэлт)
Snow Blue, Kumiko
2020/05/26
48-р бүлэг (Бүрэн эрхшээл)
Snow Blue, Kumiko
2020/05/22
47-р бүлэг (Андуурагдсан үнэн)
Snow Blue, Kumiko
2020/05/19
46-р бүлэг (Таниа Доберг)
Snow Blue, Kumiko
2020/04/07
45-р бүлэг (Эхлэлийн өндөг)
Snow Blue, Kumiko
2020/03/22
44-р бүлэг (Сонголт)
Snow Blue, Kumiko
2020/03/18
43-р бүлэг (Лацлагдсан дурсамж)
Snow Blue, Kumiko
2020/03/11
42-р бүлэг (Чухал хүн)
Snow Blue, Kumiko
2020/02/26
41-р бүлэг (Мана хангамж)
Snow Blue
2020/02/09
40-р бүлэг (Хүчний ялгаа)
Snow Blue
2020/02/08
39-р бүлэг (Сүр хүч)
Snow Blue
2020/02/05
38-р бүлэг (Шуламнуудын отолт)
Snow Blue
2020/02/01
37-р бүлэг (Дугай ширээний хүлэг баатрууд)
Snow Blue
2020/01/30
36-р бүлэг (Сорелла)
Snow Blue
2020/01/29
35-р бүлэг (8-р зэрэглэлийн дайчин бурхан)
Snow Blue
2018/09/19
34-р бүлэг (Тохиромжтой мана)
Snow Blue
2018/09/08
33-р бүлэг (Нөхцөл)
Snow Blue
2018/09/02
32-р бүлэг (Цасыг оруул)
Snow Blue
2018/08/25
31-р бүлэг (Моираегийн дуу)
Snow Blue
2018/08/02
30-р бүлэг (Дуусашгүй сарнай)
Snow Blue
2018/07/28
29-р бүлэг (Миний мэддэггүй байсан зүйлс)
Snow Blue
2018/07/23
28-р бүлэг (Уулзалт)
Snow Blue
2018/07/17
27-р бүлэг (Урвагч)
Snow Blue
2018/07/13
26-р бүлэг (Тулалдах эрх)
Snow Blue, Kumiko
2018/07/12
25-р бүлэг (Нарака)
Snow Blue
2018/05/09
24-р бүлэг (Хүний оюуны чадамж)
Snow Blue, Inazuma
2018/03/26
23-р бүлэг (Цагаан зэрэглэл)
Snow Blue, Inazuma
2018/03/13
22-р бүлэг (Түлхүүр)
Snow Blue
2018/02/17
21-р бүлэг (Шийдвэр)
Snow Blue
2018/02/11
20-р бүлэг (Хаан болно гэдэг)
Snow Blue, Nuuts Noyn
2018/02/07
19-р бүлэг (Алан Хядлага)
Snow Blue, Nuuts Noyn
2018/02/03
18-р бүлэг (Нар, Сар, Од)
Snow Blue, Nuuts Noyn
2018/02/03
17-р бүлэг (Оршин байдаггүй шулам)
Snow Blue
2017/10/24
16-р бүлэг (Сүйрлийн гэрээ)
Snow Blue
2017/10/18
15-р бүлэг (Цаг дууслаа)
Snow Blue
2017/10/10
14-р бүлэг (Гүн хэмжээст галлерей)
Snow Blue
2017/10/03
13-р бүлэг (Хүч болон хурд)
Snow Blue
2017/10/03
12-р бүлэг (Лац)
Snow Blue
2017/09/21
11-р бүлэг (Нууц цэцэрлэг)
Snow Blue
2017/09/13
10-р бүлэг (Нотолгоо)
Snow Blue
2017/08/26
9-р бүлэг (Өртөө)
Snow Blue
2017/08/14
8-р бүлэг (Жирийн хүмүүсийн туслагч)
Snow Blue
2017/08/07
7-р бүлэг (Хоёрдахь шулам)
Snow Blue
2017/08/01
6-р бүлэг (Хурдны нударга)
Snow Blue
2017/07/24
5-р бүлэг (Улаан утас)
Snow Blue
2017/07/18
4-р бүлэг (Ёроолгүй ангалын сүүдэр)
Snow Blue
2017/07/14
3-р бүлэг (Шулмын ан)
Snow Blue
2017/07/11
2-р бүлэг (Тусламж)
Snow Blue
2017/07/03
1-р бүлэг (Өөрийгөө нуусан шулам)
Snow Blue
2017/06/26
Feedback