Shiba Occhan

8-р бүлэг - Бүгд аавын буруу


Уг манганд Японы гэрлэсэн эрчүүдийн амьдралыг энгийн хөгжилтэй байдлаар дүрслэн үзүүлжээ.
Статус: Дууссан
Талархал Azuk
Огноо 2017/03/31

Уншиж эхлэх!

(бичгэн дээр дарах эсвэл → товчлуурыг дарж болно)