Origin

Дугаар
Талархал
Шинэчлэгдсэн
88-р бүлэг (Тэнгэрт зогсох болон газарт зогсох тэдгээр хүмүүст)
Atagu, Danzii
2020/07/03
87-р бүлэг (Бүх зүйлийн эх үндэс)
Atagu, Danzii
2020/07/03
86-р бүлэг (Blood Music)
Atagu, Danzii
2020/07/02
85-р бүлэг (Something Wonderful)
Atagu, Danzii
2020/07/01
84-р бүлэг (Rebooting)
Atagu, Danzii
2020/06/30
83-р бүлэг (Time to Die)
Atagu, Danzii
2020/06/29
82-р бүлэг (Эр хүн биш харин хүүхэд)
Atagu, Danzii
2020/06/28
81-р бүлэг (Overload)
Atagu, Danzii
2020/06/28
80-р бүлэг (Мангас)
Atagu, Danzii
2020/06/28
79-р бүлэг (8 vs 1)
Atagu, Danzii
2020/06/20
78-р бүлэг (Ацан шалаа)
Atagu, Danzii
2020/06/19
77-р бүлэг (Тулааны урлагийн мастер)
Atagu, Danzii
2020/06/18
76-р бүлэг (Тулаан урлагийн бурхан)
Atagu, Danzii
2020/06/17
75-р бүлэг (Underground)
Atagu, Danzii
2020/06/16
74-р бүлэг (Үйлдвэрийн доор)
Atagu, Danzii
2020/06/15
73-р бүлэг (Ганцаараа)
Atagu, Danzii
2020/02/09
72-р бүлэг (Хүнтэй төстэй мөч)
Atagu, Danzii
2019/09/22
71-р бүлэг (Өшөө хорслын тулаан)
Atagu, Danzii
2019/09/12
70-р бүлэг (Рүбикон гол)
Atagu, Danzii
2019/09/10
69-р бүлэг (Нэгдсэн сэтгэл зүрх)
Atagu, Danzii
2019/08/31
68-р бүлэг (Би одоо ойлгож байна)
Atagu, Danzii
2019/08/31
67-р бүлэг (Өнгөрсөн үеийн тэд)
Atagu, Danzii
2019/08/24
66-р бүлэг (Анчин болон агнуулагч)
Atagu, Danzii
2019/08/13
65-р бүлэг (Төрсөн нутгийн зүг)
Atagu, Danzii
2019/08/10
64-р бүлэг (Түүний дуугүй байдал)
Atagu, Danzii
2019/08/10
63-р бүлэг (The Thing)
Atagu, Danzii
2019/07/11
62-р бүлэг (Who Goes There)
Atagu, Danzii
2019/07/11
61-р бүлэг (Алуурчин робот)
Atagu, Danzii
2019/06/26
60-р бүлэг (Өшөө авалт (2))
Atagu, Danzii
2019/06/26
59-р бүлэг (Хүмүүст ойртох нь)
Atagu, Danzii
2019/06/26
58-р бүлэг (Өшөө авалт)
Atagu, Danzii
2019/02/06
57-р бүлэг (Хүмүүстэй уулзсан нь (II хэсэг))
Atagu, Danzii
2019/02/05
56-р бүлэг (Хүмүүстэй уулзсан нь (I хэсэг))
Atagu, Danzii
2019/01/11
55-р бүлэг (Угсарсан толгой (II хэсэг))
Atagu, Danzii
2018/12/13
54-р бүлэг (Угсарсан толгой (I хэсэг))
Atagu, Danzii
2018/12/09
53-р бүлэг (Мангаг таних мэдэх зам)
Atagu, Danzii
2018/12/04
52-р бүлэг (Амьд үлдэхэд чухал шаардлагтай зүйлс)
Atagu, Danzii
2018/11/22
51-р бүлэг (Үл мэдэгдэх биеттэй уулзсан нь)
Atagu, Danzii
2018/11/08
50-р бүлэг (Киотогоос зугтсан нь)
Atagu, Danzii
2018/11/07
49-р бүлэг (Y, Гон, Ямада нарын уулзалт)
Atagu, Danzii
2018/11/06
48-р бүлэг (Баяртай)
Atagu, Danzii
2018/02/15
47-р бүлэг (Тулааны үр дүн)
Atagu, Danzii
2018/02/07
46-р бүлэг (Сүүлчийн цохилт)
Atagu, Danzii
2018/02/07
45-р бүлэг (Бууж өгөхгүй хүмүүс)
Atagu, Danzii
2018/02/07
44-р бүлэг (Амь насаараа дэнчин тавьсан хүмүүс)
Atagu, Danzii
2018/02/01
43-р бүлэг (Давхцсан үйл явц)
Atagu, Danzii
2018/01/31
42-р бүлэг (Аргагүй байдалд орсон робот)
Atagu, Danzii
2018/01/31
41-р бүлэг (Хүмүүсийн уур хилэн болон бахархал)
Atagu, Danzii
2018/01/22
40-р бүлэг (Хүмүүс)
Atagu, Danzii
2018/01/10
39-р бүлэг (Айдас)
Atagu, Danzii
2018/01/09
38-р бүлэг (Бүх хүчээрээ)
Atagu, Danzii
2017/11/10
37-р бүлэг (Яагаад)
Atagu, Danzii
2017/11/09
36-р бүлэг (Нинжа)
Atagu, Danzii
2017/09/21
35-р бүлэг (1 vs 9)
Atagu, Danzii
2017/09/01
34-р бүлэг (Ганцхан надад байгаа зүйл)
Atagu, Danzii
2017/09/01
33-р бүлэг (Хүсэл зоригийн төрөлт)
Atagu, Danzii
2017/08/02
32-р бүлэг (Би чамайг хамгаална)
Atagu, Danzii
2017/08/02
31-р бүлэг (Рэйлган VS Катана)
Atagu, Danzii
2017/07/28
30-р бүлэг (Нууц өрөө)
Atagu, Danzii
2017/07/06
29-р бүлэг (Эсрэг дайралт)
Atagu, Danzii
2017/06/30
28-р бүлэг (Дайралт)
Atagu, Danzii
2017/06/14
27-р бүлэг (Ах дүүсийн тэмцэл)
Atagu, Danzii
2017/06/14
26-р бүлэг (Дэлхийн хамгийн өндөр хөгжилт хоёр биет)
Atagu, Danzii
2017/06/14
25-р бүлэг (Киото)
Atagu, Danzii
2017/06/14
24-р бүлэг (Киото руу явах замд)
Atagu, Danzii
2017/06/14
23-р бүлэг (Хүн ийм л байх ёстой)
Atagu, Danzii
2017/06/14
22-р бүлэг (Томилолт буюу амьд үлдэхийн төлөөх адал явдал)
Atagu, Danzii
2017/06/14
21-р бүлэг (Бяцхан роботууд)
Atagu, Danzii
2017/06/14
20-р бүлэг (Дурсамжийн хөөснүүд)
Atagu, Danzii
2017/06/14
19-р бүлэг (Робот устгах дайралт)
Atagu, Danzii
2017/03/20
18-р бүлэг (Чамаар аллага хийлгүүлэхгүй)
Atagu, Danzii
2017/03/20
17-р бүлэг (Үхсэн болж жүжиглэ)
Atagu, Danzii
2017/03/20
16-р бүлэг (Цэргийн робот)
Atagu, Danzii
2017/03/20
15-р бүлэг (Мөнгөнөөс болсон тулаан)
Atagu, Danzii
2017/03/20
14-р бүлэг (1.Сайжруулалт 2.Сайжруулалт 3.Сайжруулалт)
Atagu, Danzii
2017/03/20
13-р бүлэг (Баярлалаа, Гонта)
Atagu, Danzii
2017/03/20
12-р бүлэг (Хол байх ёстой хүн)
Atagu, Danzii
2017/03/20
11-р бүлэг (Ажиллах газар)
Atagu, Danzii
2017/03/20
10-р бүлэг (Тус тусын зам)
Atagu, Danzii
2017/03/20
9-р бүлэг (Гэртээ харих замд)
Atagu, Danzii
2017/03/20
8-р бүлэг (Дахин эхлэлт)
Atagu, Danzii
2017/03/20
7-р бүлэг (Ялагдаж болохгүй)
Atagu, Danzii
2017/03/20
6-р бүлэг (Сэтгэлийн хүч)
Atagu, Danzii
2017/03/20
5-р бүлэг (Тулаан эхэллээ)
Atagu, Danzii
2017/03/20
4-р бүлэг (Зүйтэй шийдэл)
Atagu, Danzii
2017/03/20
3-р бүлэг (Нөгөө л газраа)
Atagu, Danzii
2017/03/20
2-р бүлэг (Амьдрах газар)
Atagu, Danzii
2017/03/20
1-р бүлэг (Хүн биш зүйл)
Atagu, Danzii
2017/03/20
Feedback