Dr. Stone

Дугаар
Талархал
Шинэчлэгдсэн
28-р бүлэг (Тунгалаг ертөнц)
Atagu, Danzii
3 хоногийн өмнө
27-р бүлэг (Нэгэн эрдэмтний мөрөөдөл)
Atagu, Danzii
2017/11/08
26-р бүлэг (Өнгөц холбоо)
Atagu, Danzii
2017/11/02
25-р бүлэг (Би шинжлэх ухааны гэрлийг гартаа атгаж байна.)
Atagu, Danzii
2017/10/27
24-р бүлэг (Гэрлийн хурдаар)
Atagu, Danzii
2017/10/10
23-р бүлэг (Уран хэлтэй эр)
Atagu, Danzii
2017/10/04
22-р бүлэг (Амьд үлдэхийн төлөөх хоол)
Atagu, Danzii
2017/09/26
21-р бүлэг (Төмрийн эрин үе)
Atagu, Danzii
2017/09/20
20-р бүлэг (Чулуун зам)
Atagu, Danzii
2017/09/18
19-р бүлэг (2,000,000 жилийн нуугдаж буй газар)
Atagu, Danzii
2017/09/11
18-р бүлэг (Шидтэнүүдийн тулаан)
Atagu, Danzii
2017/09/04
17-р бүлэг (Аймаар царай)
Atagu, Danzii
2017/09/01
16-р бүлэг (Кохакү)
Atagu, Danzii
2017/08/15
15-р бүлэг (Чулуун ертөнцийн хоёр улс)
Atagu, Danzii
2017/08/13
14-р бүлэг (Чиний итгэж байгаа зүйл)
Atagu, Danzii
2017/08/12
13-р бүлэг (Stone World The Beginning)
Atagu, Danzii
2017/08/11
12-р бүлэг (Epilogue of Prologue)
Atagu, Danzii
2017/08/08
11-р бүлэг (Шинжлэх ухааны зэвсэг)
Atagu, Danzii
2017/08/01
10-р бүлэг (Эрдэмтний багийнхан)
Atagu, Danzii
2017/07/25
9-р бүлэг (Сэнкүү Цүкасагийн эсрэг)
Atagu, Danzii
2017/07/25
8-р бүлэг (Утаан дохио илгээ)
Atagu, Danzii
2017/07/22
7-р бүлэг (Дарь бүтээх адал явдал)
Atagu, Danzii
2017/07/19
6-р бүлэг (Таижү Цүкасагийн эсрэг)
Atagu, Danzii
2017/07/15
5-р бүлэг (Юзүриха)
Atagu, Danzii
2017/07/11
4-р бүлэг (Ариун цагаан дун)
Atagu, Danzii
2017/07/08
3-р бүлэг (Чулуун ертөнцийн хаан)
Atagu, Danzii
2017/07/04
2-р бүлэг (Уран зөгнөл шинжлэх ухааны эсрэг)
Atagu, Danzii
2017/07/02
1-р бүлэг (Чулуун ертөнц)
Atagu, Danzii
2017/06/29
Feedback