Dice

Дугаар
Талархал
Шинэчлэгдсэн
30-р бүлэг (Урт өдөр (5-р хэсэг))
Ace
2018/03/26
29-р бүлэг (Урт өдөр (4-р хэсэг))
Ace
2018/03/04
28-р бүлэг (Урт өдөр (3-р хэсэг))
Ace
2018/02/23
27-р бүлэг (Урт өдөр (2-р хэсэг))
Ace
2018/02/22
26-р бүлэг (Урт өдөр (1-р хэсэг))
Ace
2018/02/21
25-р бүлэг (Зовлонгийн үүсэл (9-р хэсэг))
Ace
2018/02/21
24-р бүлэг (Зовлонгийн үүсэл (8-р хэсэг))
Ace
2018/02/03
23-р бүлэг (Зовлонгийн үүсэл (7-р хэсэг))
Ace
2018/01/22
22-р бүлэг (Зовлонгийн үүсэл (6-р хэсэг))
Ace
2018/01/18
21-р бүлэг (Зовлонгийн үүсэл (5-р хэсэг))
Ace
2018/01/17
20-р бүлэг (Зовлонгийн үүсэл (4-р хэсэг))
Ace
2018/01/16
19-р бүлэг (Зовлонгийн үүсэл (3-р хэсэг))
Ace
2018/01/16
18-р бүлэг (Зовлонгийн үүсэл (2-р хэсэг))
Ace
2018/01/14
17-р бүлэг (Зовлонгийн үүсэл (1-р хэсэг))
Ace
2018/01/13
16-р бүлэг (Үймээн)
Ace
2018/01/12
15-р бүлэг (Шоо бол шид)
Ace
2018/01/11
14-р бүлэг (Шоогоо хая)
Ace
2018/01/10
13-р бүлэг (6 бол 1-ийн эсрэг тал)
Ace
2018/01/09
12-р бүлэг (Газарт унасан шоо ямар ч утгагүй)
Ace
2018/01/08
11-р бүлэг (Нэг алхам ухар)
Ace
2018/01/07
10-р бүлэг (2 өөр шоо 2 өөр замаар эргэдэг)
Ace
2018/01/06
9-р бүлэг (Урагшаа)
Ace
2018/01/05
8-р бүлэг (1 бол 6-ийн эсрэг нь)
Ace
2018/01/04
7-р бүлэг (Зогссон шоо дахиж эргэдэггүй (2))
Ace
2018/01/03
6-р бүлэг (Зогссон шоо дахиж эргэдэггүй (1))
Ace
2018/01/03
5-р бүлэг (Бурхан шоогоор тоглодоггүй)
Ace
2017/12/30
4-р бүлэг (Шоочинд болсонд баяр хүргэе)
Ace
2017/12/29
3-р бүлэг (Нэг хэзээ ч зургааг дийлэхгүй)
Ace
2017/12/28
2-р бүлэг (Бүх зүйлс уналтанд орлоо)
Ace
2017/12/27
1-р бүлэг (Нэгэнт шидсэн шоог зогсоох аргагүй)
Ace
2017/12/26
0-р бүлэг (Оршил)
Ace
2017/12/26
Feedback