Berserk

Дугаар
Талархал
Шинэчлэгдсэн
43-р бүлэг (Долдригийн төлөөх тулаан (Тавдугаар бүлэг))
Erika
2020/04/08
42-р бүлэг (Долдригийн төлөөх тулаан (Дөрөвдүгээр бүлэг))
Erika
2020/04/06
41-р бүлэг (Долдригийн төлөөх тулаан (Гуравдугаар бүлэг))
Erika
2020/04/01
40-р бүлэг (Долдригийн төлөөх тулаан (Хоёрдугаар бүлэг))
Erika
2020/03/22
39-р бүлэг (Долдригийн төлөөх тулаан (Нэгдүгээр бүлэг))
Erika
2020/03/22
38-р бүлэг (Мөрөөдлийн түүдэг гал)
Erika
2020/03/18
37-р бүлэг (Тэмцэл)
Ghost
2018/02/25
36-р бүлэг (Үхэхэд хэзээд бэлэн (3-р хэсэг))
Ghost
2018/02/16
35-р бүлэг (Үхэхэд хэзээд бэлэн (2-р хэсэг))
Ghost
2018/01/23
34-р бүлэг (Үхэхэд хэзээд бэлэн (1-р хэсэг))
Ghost
2018/01/17
33-р бүлэг (Каска (Гуравдугаар бүлэг))
299, Ghost
2018/01/11
32-р бүлэг (Каска (Хоёрдугаар бүлэг))
299, Ghost
2017/12/18
31-р бүлэг (Каска (Нэгдүгээр бүлэг))
299, Ghost
2017/12/12
30-р бүлэг (Дайралт)
299, Ghost
2017/12/07
29-р бүлэг (Фронт руу хөдөлсөн нь)
299, Ghost
2017/11/23
28-р бүлэг (Үнэт зүйл)
299, Ghost
2017/11/13
27-р бүлэг (Хөлсний алуурчин (Дөрөвдүгээр бүлэг))
299, Ghost
2017/11/07
26-р бүлэг (Хөлсний алуурчин (Гуравдугаар бүлэг))
299, Ghost
2017/11/07
25-р бүлэг (Хөлсний алуурчин (Хоёрдугаар бүлэг))
299, Ghost
2017/10/25
24-р бүлэг (Хөлсний алуурчин (Нэгдүгээр бүлэг))
Atagu, Ghost
2017/10/22
23-р бүлэг (Илдний мастер (Хоёрдугаар бүлэг))
Atagu, Ghost
2017/10/17
22-р бүлэг (Илдний мастер (Нэгдүгээр бүлэг))
Atagu, Ghost
2017/10/12
21-р бүлэг (Носферат Зодд (Дөрөвдүгээр бүлэг))
Atagu, Ann
2017/07/31
20-р бүлэг (Носферат Зодд (Гуравдугаар бүлэг))
Atagu, Ann
2017/07/28
19-р бүлэг (Носферат Зодд (Хоёрдугаар бүлэг))
Atagu, Ann
2017/07/22
18-р бүлэг (Носферат Зодд (Нэгдүгээр бүлэг))
Atagu, Ann
2017/07/20
17-р бүлэг (Илдний салхи)
Atagu, Ann
2017/07/19
16-р бүлэг (Алтан үе (Наймдугаар бүлэг))
Atagu, Ann
2017/07/18
15-р бүлэг (Алтан үе (Долоодугаар бүлэг))
Atagu, Ann
2017/07/14
14-р бүлэг (Алтан үе (Зургаадугаар бүлэг))
Atagu, Ann
2017/07/01
13-р бүлэг (Алтан үе (Тавдугаар бүлэг))
Atagu, Ann
2017/06/27
12-р бүлэг (Алтан үе (Дөрөвдүгээр бүлэг))
Atagu, Ann
2017/06/25
11-р бүлэг (Алтан үе (Гуравдугаар бүлэг))
Atagu, Ann
2017/06/24
10-р бүлэг (Алтан үе (Хоёрдугаар бүлэг))
Atagu, Enkh-Orgil
2017/03/15
9-р бүлэг (Алтан үе (Нэгдүгээр бүлэг))
Atagu, Enkh-Orgil
2017/03/15
8-р бүлэг (Хүсэл хамгаалагчид (6-р хэсэг))
Atagu, Enkh-Orgil
2017/03/15
7-р бүлэг (Хүсэл хамгаалагчид (5-р хэсэг))
Atagu, Enkh-Orgil
2017/03/15
6-р бүлэг (Хүсэл хамгаалагчид (4-р хэсэг))
Atagu, Enkh-Orgil
2017/03/15
5-р бүлэг (Хүсэл хамгаалагчид (3-р хэсэг))
Atagu, Enkh-Orgil
2017/06/24
4-р бүлэг (Хүсэл хамгаалагчид (2-р хэсэг))
Atagu, Enkh-Orgil
2017/06/24
3-р бүлэг (Хүсэл хамгаалагчид (1-р хэсэг))
Enkh-Orgil, Tseku won
2017/03/15
2-р бүлэг (Тамга)
Enkh-Orgil, Tseku won
2017/03/15
1-р бүлэг (Хар сэлэмчин)
Enkh-Orgil, Tseku won
2017/03/31
Feedback